Choose the best option: After getting up, I __________ the bed and then have breakfast.


 • Câu hỏi:

  After getting up, I __________ the bed and then have breakfast.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án: A

  Cụm từ: “make the bed”: dọn giường

  Dịch: Sau khi thức dậy, tôi dọn giường và sau đó ăn sáng.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ