Choose the best answer: Children who are isolated and lonely seem to have poor language and _______.


 • Câu hỏi:

  Children who are isolated and lonely seem to have poor language and _______.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức từ vựng: 

  – communicate (v): giao tiếp 

  – communicator (n): người truyền đạt 

  – communication (n): sự giao tiếp 

  – communicative (adj): cởi mở, dễ thổ lộ 

  Chỗ trống đứng sau tính từ (poor) → cần danh từ. Hợp nghĩa ta dùng communication.

   Tạm dịch: Những đứa trẻ bị cô lập và cô đơn dường như có trình độ ngôn ngữ và giao tiếp yếu kém.

  → Chọn đáp án C

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ