Chọn câu đúng. Bất đẳng thức trong tam giác có các cạnh lần lượt là (a,b,c) là: 


 • Câu hỏi:

  Bất đẳng thức trong tam giác có các cạnh lần lượt là (a,b,c) là: 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kỳ bao giờ cũng lớn hơn độ dài hai cạnh còn lại

  Chọn A.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ