Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a, mặt phẳng A’BC tạo với đáy một góc 30º (hình minh họa như hình vẽ). Thể tích của lăng trụ đã cho bằngCâu hỏi: Cho lăng trụ đứng ABC.A‘B‘C‘ có đáy là tam giác đều cạnh a, mặt phẳng A‘BC tạo với đáy một góc 30º (hình minh họa như hình vẽ). Thể tích của lăng trụ đã cho bằng A. a334 B. a338 Đáp án chính xác C. a3312 D. a316 Trả lời: Đáp án B Dựng AM⊥BC, lại có AA‘⊥BC⇒BC⊥A‘MA Do đó A‘BC;ABC^=A‘MA^=30° […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ