Cho (intlimits_1^2 {fleft( x right)dx = 1} ) và (intlimits_2^3 {fleft( x right)dx = – 2.} ) Giá trị của (intlimits_1^3 {fleft( x right)dx} ) bằng


 • Câu hỏi:

  Cho (intlimits_1^2 {fleft( x right)dx = 1} ) và (intlimits_2^3 {fleft( x right)dx =  – 2.} ) Giá trị của (intlimits_1^3 {fleft( x right)dx} ) bằng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có (intlimits_1^3 {fleft( x right)dx}  = intlimits_1^2 {fleft( x right)dx}  + intlimits_2^3 {fleft( x right)dx}  = 1 + left( { – 2} right) =  – 1.)

  Chọn B.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ