Cho hình vẽ sau. Tập hợp C và tập hợp D gồm?


 • Câu hỏi:

  Tập hợp C và tập hợp D gồm?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tập hợp C và tập hợp D gồm C = {102; 106} và D = {3; 20; 101; 102; 106}

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ