Cho hình thang (ABCD) có (angle A = angle B = {90^0},AB = BC = a,,AD = 2a.) Tính thể tích khối nón tròn xoay sinh ra khi quay quanh hình thang (ABCD) xung quanh trục (CD)

Chuyển đến thanh công cụ