Cho hình chóp(frac{{27}}{2}V)có đáy(frac{9}{4}V)là hình thoi cạnh (a),(widehat {BAD} = {60^circ }), tam giác(SAD)đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Khoảng cách(frac{{SM}}{{ME}} = 2)giữa hai đường thẳng(SA)và(BD)bằng – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ