Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy AB = 10 cm, cạnh bên SA = 12 cm. Tính chiều cao của hình chóp?


 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy AB = 10 cm, cạnh bên SA = 12 cm. Tính chiều cao của hình chóp? 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kẻ SH là đường cao của hình chóp tứ giác đều S.ABCD nên (H=ACcap BD.)

  Ta có ABCD là hình vuông.

  (Rightarrow AB=BC=Ctext{D}=DA=10 cm)

  Xét tam giác vuông ABC, ta có:

  (begin{align}  & A{{B}^{2}}+B{{C}^{2}}=A{{C}^{2}} \& Leftrightarrow {{10}^{2}}+{{10}^{2}}=A{{C}^{2}} \ & Leftrightarrow 200=A{{C}^{2}} \ & Rightarrow AC=10sqrt{2} cm \end{align})

  Có H là giao điểm của 2 đường chéo hình vuông ABCD, nên:

  (AH=frac{1}{2}AC=frac{10sqrt{2}}{2} cm=5sqrt{2} cm.)

  Xét tam giác vuông SHA, ta có:

  (begin{align}  & S{{H}^{2}}+H{{A}^{2}}=S{{A}^{2}} \ & Leftrightarrow S{{H}^{2}}=S{{A}^{2}}-H{{A}^{2}} \ & Leftrightarrow S{{H}^{2}}={{12}^{2}}-{{left( 5sqrt{2} right)}^{2}} \ & Leftrightarrow S{{H}^{2}}=94 \ & Rightarrow SH=sqrt{94} cm. \end{align})

  Vậy chiều cao của hình chóp S.ABCD là (SH=sqrt{94} cm)

  Chọn D.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ