Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A, D, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy. Biết (AB = 2AD = 2DC = 2a), góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) là ({60^0}). Độ dài cạnh SA là:

Chuyển đến thanh công cụ