Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, (AB = 2a,{mkern 1mu} {mkern 1mu} widehat {BAC} = {60^0}) và (SA = asqrt 2 .) Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (left( {SAC} right)) bằngCho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, (AB = 2a,{mkern 1mu} {mkern 1mu} widehat {BAC} = {60^0}) và (SA = asqrt 2 .) Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (left( {SAC} right)) bằng – Học trắc nghiệmLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ