Cho hình chóp cụt đều có 2 đáy là các hình vuông cạnh a và 2a, trung đoạn bằng a.


 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp cụt đều có 2 đáy là các hình vuông cạnh a và 2a, trung đoạn bằng a. Tính diện tích xung quanh của hình chóp cụt đều? 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hình chóp cụt đều có 4 mặt bên là các hình thang cân bằng nhau.

  Suy ra, diện tích xung quanh của hình chóp cụt đều là

  tổng diện tích 4 hình thang cân, khi đó ta có:

  ({{S}_{xq}}=left( {{p}_{1}}+{{p}_{2}} right).d) với ({{p}_{1}}, {{p}_{2}}) là nửa chu vi của hai đáy.

  ({{S}_{xq}}=4.frac{1}{2}a.(a+2text{a})=6{{text{a}}^{2}})

  Chọn D

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ