Cho hàm số (y = – {x^3} + 3{x^2} – 7x + 2). Tiếp tuyến của đồ thị hàm số có hệ số góc lớn nhất có phương trình là – Sách ToánCâu hỏi:
Cho hàm số (y = – {x^3} + 3{x^2} – 7x + 2). Tiếp tuyến của đồ thị hàm số có hệ số góc lớn nhất có phương trình là

A. (y = 4x – 1).

B. (y = 4x + 1).

C. (y = – 4x – 1).

D. (y = – 4x + 1).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Ta có: (y’ = – 3{x^2} + 6x – 7)( = – 3{left( {x – 1} right)^2} – 4 le – 4). Dấu xảy ra khi (x = 1 Rightarrow y = – 3).

Do đó, tiếp tuyến của đồ thị có hệ số góc lớn nhất bằng ( – 4) và là tiếp tuyến tại điểm (Mleft( {1,,;,, – 3} right)).

Phương trình tiếp tuyến là (y = – 4left( {x – 1} right) – 3)( Leftrightarrow )(y = – 4x + 1).

=======
Thuộc mục: Trắc nghiệm Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm sốLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ