Cho hàm số (y = {x^3} – 3{x^2} + 2). Có tất cả bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị hàm số đi qua điểm (Aleft( {1,;,0} right))? – Sách ToánCâu hỏi:
Cho hàm số (y = {x^3} – 3{x^2} + 2). Có tất cả bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị hàm số đi qua điểm (Aleft( {1,;,0} right))?

A. (1).

B. (2).

C. (3).

D. (4).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Gọi (Mleft( {{x_0},;,x_0^3 – 3x_0^2 + 2} right)) là tọa độ tiếp điểm. Ta có (y’ = 3{x^2} – 6x).

Phương trình tiếp tuyến với (left( C right)) tại (M) có dạng: (y = left( {3x_0^2 – 6{x_0}} right)left( {x – {x_0}} right) + x_0^3 – 3x_0^2 + 2).

Tiếp tuyến đi qua (Aleft( {1,;,0} right))( Rightarrow left( {3x_0^2 – 6{x_0}} right)left( {1 – {x_0}} right) + x_0^3 – 3x_0^2 + 2 = 0)

( Leftrightarrow – 2x_0^3 + 6x_0^2 – 6{x_0} + 2 = 0)( Leftrightarrow {x_0} = 1).

Vậy có duy nhất một tiếp tuyến cần tìm.

=======
Thuộc mục: Trắc nghiệm Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm sốLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ