Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây SAI?


 • Câu hỏi:

  Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây SAI?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án A: đúng.

  Đáp án B: Với (m > 2) hoặc (m <  – 2) thì đường thẳng (y = m) cắt đồ thị hàm số tại một điểm duy nhất nên B đúng.

  Đáp án C: Hàm số đạt cực tiểu tại (x =  – 1) chứ không phải đạt cực tiểu bằng ( – 1) nên C sai.

  Đáp án D: Giá trị lớn nhất của hàm số trên (left[ { – 2;2} right]) đạt được bằng (2) tại (x =  – 2) nên D đúng.

  Chọn C.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ