Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị hàm số như hình bên. Hàm số (gleft( x right) = fleft( { – {x^2} + 3x} right)) có bao nhiêu điểm cực đại? – Sách Toán


Câu hỏi:
Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị hàm số như hình bên. Hàm số (gleft( x right) = fleft( { – {x^2} + 3x} right)) có bao nhiêu điểm cực đại?

88

A. (3.)

B. (4.)

C. (5.)

D. (6.)

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Ta có (g’left( x right) = left( { – 2x + 3} right).f’left( { – {x^2} + 3x} right))

(g’left( x right) = 0 Leftrightarrow left[ {begin{array}{*{20}{l}}{ – 2x + 3 = 0}\{f’left( { – {x^2} + 3x} right) = 0}end{array} Leftrightarrow left[ {begin{array}{*{20}{l}}{begin{array}{*{20}{l}}{x = frac{3}{2}}\{ – {x^2} + 3x = – 2}end{array}}\{ – {x^2} + 3x = 0}end{array}} right.} right. Leftrightarrow left[ {begin{array}{*{20}{l}}{x = frac{3}{2}}\{x = frac{{3 pm sqrt {17} }}{2}}\{x = 0}\{x = 3}end{array}} right.)

Bảng biến thiên

108

Vậy hàm số (gleft( x right)) đã cho có 3 điểm cực đại.

=======
Thuộc mục: Trắc nghiệm Cực trị của hàm sốLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ