Cho hàm số (y = dfrac{{x + 3}}{{ – 1 – x}}). Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:


 • Câu hỏi:

  Cho hàm số (y = dfrac{{x + 3}}{{ – 1 – x}}). Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  TXĐ: (mathbb{R}backslash left{ { – 1} right}).

  Ta có: (y’ = dfrac{2}{{{{left( { – 1 – x} right)}^2}}} > 0{mkern 1mu} {mkern 1mu} forall x in D).

  Vậy hàm số đồng biến trên các khoảng (left( { – infty ; – 1} right)) và (left( { – 1; + infty } right)). Do đó hàm số đồng biến trên (left( {2; + infty } right)).

  Chọn D.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ