Cho hàm số f(x)=3-9-xx,0


Câu hỏi:

Cho hàm số f(x)=a2x2     , x2,a(2a)x2 , x>2. Giá trị của a để f(x) liên tục trên R là:

A. 1 và 2

B. 1 và -1

C. -1 và 2.

D. 1 và -2

Đáp án chính xác

Trả lời:

Đáp án D
+ Tập xác định: D = R


 

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ