Cho hàm số fx  có đạo hàm liên tục trên 0;1  thỏa mãn f0=1 , ∫01f’x2dx=130 ,∫012x−1fxdx=−130 . Tích phân ∫01fxdx  bằng


Câu hỏi:

Cho số phức z thỏa mãn z+z¯+2zz¯=8 . Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức P=z33i . Tính M+m.

A. 10+34

B. 210

C. 10+58

D. 5+58

Đáp án chính xác

Trả lời:

Đáp án D
Gọi z=x+yi, x,y , ta có zz¯+2zz¯=8x+2y=4x4y2 , tập hợp Kx;y  biểu diễn số phức z thuộc các cạnh của hình thoi ABCD như hình vẽ.
 P=z33i đạt giá trị lớn nhất khi KM lớn nhất, theo hình vẽ ta có KM lớn nhất khi KD  hay K4;0  suy ra M=49+9=58 .
 P=z33i đạt giá trị nhỏ nhất khi KM nhỏ nhất, theo hình vẽ ta có KM nhỏ nhất khi KF  (F là hình chiếu của E trên AB.
Suy ra F2;1  do AE=BE nên F là trung điểm của AB.
Suy ra m=1+4=5 . Vậy M+m=58+5 .
Cho số phức z thỏa mãn môdun z + z ngang + 2 môdun z - z ngang  = 8 (ảnh 1)

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ