Cho hàm số có đồ thị hàm số như hình bên. Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị? – Sách Toán


Câu hỏi:
Cho hàm số có đồ thị hàm số như hình bên. Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

88

A.

B.

C.

D.

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Ta có

Bảng biến thiên

108

Dựa vào bảng biến thiên và đối chiếu với các đáp án, ta chọn C. 

=======
Thuộc mục: Trắc nghiệm Cực trị của hàm số



Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ