Cho đồ thị của ba hàm số y=ax; y=bx; y=cx  như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?


Câu hỏi:

Cho hình lăng trụ đứng ABC.ABC  có đáy là tam giác vuông cân, biết AB=AC=a . Góc tạo bởi mặt phẳng ABC  và mặt phẳng đáy bằng 450 . Tính thể tích khối trụ ABC.ABC theo a.

A. a324

Đáp án chính xác

B. a32

C. a3212

D. a36

Trả lời:

Đáp án A
Gọi M  là trung điểm cạnh BC.
AMBC,AMBCABC,ABC^=AMA^=450

Tam giác ABC  vuông cân tại A  có AM=a22
Tam giác AAM  vuông cân tại A có AA=a22
Vậy VABC.ABC=AA.SABC=a22.a22=a324.
Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C'  có đáy là tam giác vuông cân, biết AB = AC = a . Góc tạo bởi mặt phẳng A'BC  và mặt phẳng đáy bằng 45 độ (ảnh 1)

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ