Cho (Delta ABC) có cạnh (AB=1cm) và cạnh (BC=4cm). Tính độ dài cạnh AC biết độ dài cạnh AC là một số nguyên.


 • Câu hỏi:

  Cho (Delta ABC) có cạnh (AB=1cm) và cạnh (BC=4cm). Tính độ dài cạnh AC biết độ dài cạnh AC là một số nguyên. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gọi độ dài cạnh AC là (xleft( x>0 right)). Theo bất đẳng thức tam giác ta có:

  (4-1<x<4+1Leftrightarrow 3<x<5). Vì x là số nguyên nên x = 4. Vậy độ dài cạnh AC = 4cm.

  Chọn D.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ