Cho dãy số liệu thống kê: 21, 23, 24, 25, 22, 20, 27, 28. Số trung bình cộng của dãy số liệu thống kê đã cho là


Câu hỏi:

Điểm kiểm tra của 24 học sinh trong lớp 8A, được ghi lại trong bảng sau :Mốt của dấu hiệu điều tra là:

A. Mo = 2

B. Mo = 7

C. Mo = 6

Đáp án chính xác

D. Mo = 9

Trả lời:

Chọn C.Lập bảng tần số:Điểm123456789 Tần số133125333N = 24Ta thấy điểm 6 có tần số lớn nhất nên Mo = 6

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ