Cho biết: Trong quá trình hình thành đặc điểm thích nghi, thì nhân tố đóng vai trò sàng lọc và giữ lại kiểu gen thích nghi là?


 • Câu hỏi:

  Cho biết: Trong quá trình hình thành đặc điểm thích nghi, thì nhân tố đóng vai trò sàng lọc và giữ lại kiểu gen thích nghi là?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong quá trình hình thành đặc điểm thích nghi, thì nhân tố đóng vai trò sàng lọc và giữ lại kiểu gen thích nghi là chọn lọc tự nhiên. 

  Đáp án B

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ