Cho biết tập (A) có (26) phần tử. Hỏi (A) có bao nhiêu tập con gồm (6) phần tử? 


 • Câu hỏi:

  Cho tập (A) có (26) phần tử. Hỏi (A) có bao nhiêu tập con gồm (6) phần tử? 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Số tập con gồm (6) phần tử trong tập (A) gồm (26) phần tử là (C_{26}^6).

  Chọn D.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ