Cho biết một hình nón tròn xoay có độ dài đường sinh bằng đường kính đáy. Diện tích đáy của hình nón bằng (9pi ) .


 • Câu hỏi:

  Một hình nón tròn xoay có độ dài đường sinh bằng đường kính đáy. Diện tích đáy của hình nón bằng (9pi ) . Khi đó đường cao hình nón bằng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Theo đề bài ta có: ({S_d} = pi {r^2} = 9pi  Rightarrow r = 3,,,l = 2r)

  ( Rightarrow h = sqrt {{l^2} – {r^2}}  = sqrt {4{r^2} – {r^2}}  = rsqrt 3  = 3sqrt 3 .)

  Chọn D.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ