Cho biết hình vẽ sau. Tập hợp P và tập hợp Q gồm?


 • Câu hỏi:

  Tập hợp P và tập hợp Q gồm?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tập hợp P và tập hợp Q gồm: P = { Huế; Thu; Nương; Đào}; Q = { Đào; Mai }

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ