Cho biết hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình thoi, (O) là giao điểm của 2 đường chéo và (SA = SC).


 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình thoi, (O) là giao điểm của 2 đường chéo và (SA = SC). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tam giác (SAC) cân tại (S Rightarrow SO bot AC).

  Lại có (BD bot AC)  (do (ABCD) là hình thoi) ( Rightarrow AC bot left( {SBD} right)).

  Chọn C.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ