Cho biết: Giai đoạn hình thành mối liên kết hóa học đặc hiệu giữa các thụ thể của virut và tế bào chủ được gọi là gì?


 • Câu hỏi:

  Cho biết: Giai đoạn hình thành mối liên kết hóa học đặc hiệu giữa các thụ thể của virut và tế bào chủ được gọi là gì?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Giai đoạn hình thành mối liên kết hóa học đặc hiệu giữa các thụ thể của virut và tế bào chủ được gọi là hấp phụ.

  Đáp án B

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ