Cho biết cung AB trên đường tròn (O ; R) có số đo ({30^o}) và có độ dài 1 cm. Tính bán kính R của đường tròn.


 • Câu hỏi:

  Cho cung AB trên đường tròn (O ; R) có số đo ({30^o}) và có độ dài 1 cm. Tính bán kính R của đường tròn. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Độ dài cung 300, bán kính R là

  (l = dfrac{{pi .R.30}}{{180}} = 1\ Leftrightarrow R = dfrac{6}{pi } approx 1,9,,left( {cm} right))

  Chọn B

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ