Cho biết chiến dịch giải phóng Sài Gòn – Gia Định còn mang tên gọi là


 • Câu hỏi:

  Chiến dịch giải phóng Sài Gòn – Gia Định còn mang tên gọi là  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chiến dịch giải phóng Sài Gòn – Gia Định mang tên là chiến dịch Hồ Chí Minh.

  Chọn: C

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ