Cho bảng xét dấu:Hàm số có bảng xét dấu như trên là


 • Câu hỏi:

  Cho bảng xét dấu:

  Hàm số có bảng xét dấu như trên là

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi hàm số cần tìm có dạng (fleft( x right) = ax + b)

  Nhìn bảng xét dấu ta thấy với ({x_1} >  – 2) thì (fleft( {{x_1}} right) < 0 Rightarrow )  hệ số (a < 0) ( Rightarrow ) Loại B, D

  Mặt khác với (x =  – 2)  thì (fleft( x right) = 0 Rightarrow ) Chọn A.

  Chọn A.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ