Cho (a) là số thực dương khác (5). Tính (I = {log _{frac{a}{5}}}left( {dfrac{{{a^3}}}{{125}}} right)).


 • Câu hỏi:

  Cho (a) là số thực dương khác (5). Tính (I = {log _{frac{a}{5}}}left( {dfrac{{{a^3}}}{{125}}} right)). 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có:(I = {log _{frac{a}{5}}}left( {dfrac{{{a^3}}}{{125}}} right) = {log _{frac{a}{5}}}{left( {dfrac{a}{5}} right)^3} = 3{log _{frac{a}{5}}}left( {dfrac{a}{5}} right) = 3).

  Chọn D.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ