Chị T nhặt được công văn mật do giám đốc B làm rơi trên đường


 • Câu hỏi:

  Chị T nhặt được công văn mật do giám đốc B làm rơi trên đường về nhà nên mở ra xem rồi nhờ anh P sao để đăng tải lên mạng xã hội. Nội dung này đã được anh K chia sẻ lên trang tin cá nhân. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Giám đốc B, chị T và anh P đã vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. Còn anh K chia sẻ lên trang tin cá nhân khi anh P đã đăng lên mạng xã hội trước đó nên không vi phạm.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ