Chất nào sau đây có đp hình học?


 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: C

  Điều kiện để một chất có đồng phân hình học (cis-trans):

  Phân tử HCHC phải có nối đôi C=C và a # b; c # d • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ