Câu nào dưới đây nói về suất điện động cảm ứng là không đúng?


 • Câu hỏi:

  Câu nào dưới đây nói về suất điện động cảm ứng là không đúng?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Suất điện động cảm ứng là suất điện động gây ra dòng điện cảm ứng

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ