[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 2 bài 89: Luyện tập chung trang 79


Bài 1. Tính:

Trả lời:

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

249 + 128           859 – 295            175 – 64               172 + 5               171 – 8              360 – 170

Trả lời:

Bài 3. Bạn Gấu phải đi qua các vị trí ghi phép tính có kết quả lần lượt là 100, 300, 500, 700, 900, 1000 để đến nhà bạn Voi. Hãy chỉ đường giúp bạn Gấu

Trả lời:

Hoặc:

Bài 5. Anh cao 145 cm, em thấp hơn anh 19 cm. Hỏi em cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

Trả lời:

Em cao số xăng-ti-mét là:

   145 – 19 = 126 (cm)

     Đáp số: 126 cm

Bài 6. Ở một bảo tàng sinh vật biển, buổi sáng có 219 lượt khách đến tham quan, buổi chiều có nhiều hơn buổi sấng 58 lượt khách. Hỏi bảo tàng đã đón bao nhiêu lượt khách tham quan vào buổi chiều?

Trả lời:

Bảo tàng đã đón số lượt khách đến thăm quan vào buổi chiều là:

   219 + 58 = 277 ( khách)

    Đáp số: 277 kháchLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ