Biết (widehat {xOy} = {60^0},,,,,widehat {,aOb} = {120^0}). Hai góc đó là hai góc:


 • Câu hỏi:

  Biết (widehat {xOy} = {60^0},,,,,widehat {,aOb} = {120^0}). Hai góc đó là hai góc: 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: (widehat {xOy} + ,widehat {,aOb} = {60^0} + ,{120^0} = {180^0},)

  Vậy hai góc (widehat {xOy}) và (widehat {aOb}) là hai góc bù nhau.

  Chọn C

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ