Bettie usually ______ television in the evening.


 • Câu hỏi:

  Bettie usually ______ television in the evening.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dấu hiệu: usually => thì hiện tại đơn

  Cấu trúc: S số ít + V-s/es; S số nhiều + V nguyên mẫu

  Bettie usually watches television in the evening.

  Dịch: Bettie thường xem tivi vào buổi tối.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ