Bài: Thực hành xếp, ghép hình


1. Nêu số.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Thực hành xếp, ghép hình

Hướng dẫn:

Quan sát tranh, em thấy:

Hình bông hoa (hình 1) gồm:

 • 0 hình vuông
 • 1 hình chữ nhật
 • 2 hình tam giác
 • 6 hình tròn

Hình chiếc ô tô (hình 2) gồm:

 • 0 hình vuông
 • 3 hình chữ nhật
 • 1 hình tam giác
 • 2 hình tròn

Hình chiếc thuyền (hình 3) gồm:

 • 0 hình vuông
 • 1 hình chữ nhật
 • 4 hình tam giác
 • 0 hình tròn.

2. Dùng các hình sau để ghép hình.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Thực hành xếp, ghép hình

Hướng dẫn:

a.Ghép bằn 4 hình vuông.

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Thực hành xếp, ghép hình

b. 

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Thực hành xếp, ghép hình

CHƠI VỚI NHỮNG QUE TÍNH

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Thực hành xếp, ghép hình

Hướng dẫn:

a. Dùng 7 qua tính để xếp thành 

b.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ