Bài: Khối hộp chữ nhật, khối lập phương


1. Nói tên mối khối hình, đưa khối hình đó về đúng nhóm.(Bài 1 trang 14, SGK Toán 1 tập 2)

Hướng dẫn:

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Khối hộp chữ nhật, khối lập phương

2. Tìm khối lập phương, khối hộp chữ nhật. (Bài 2 trang 15, SGK Toán 1 tập 2)

Hướng dẫn:

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Khối hộp chữ nhật, khối lập phương

3. Mỗi vật sau có dạng khối lập phương hay khối hộp chữ nhật?

[Phát triển năng lực] Giải toán 1 bài: Khối hộp chữ nhật, khối lập phương

Hướng dẫn:

Quan sát hình, em thấy:

  • Các vật có dạng khối lập phương: khối rubic, con xúc xắc, hộp quà.
  • Các vật có khối hình chữ nhật là: quyển sách, hộp bánh, hộp trà, chiếc tủ.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ