Bài đọc 1: Về Quê


Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

Câu 1:

Bài thơ là lời của ai? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Lời của một bạn nhỏ nghỉ hè được về quê chơi.

b. Lời của người ông đón cháu về quê chơi. 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài thơ và chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết:

Bài thơ là lời của một bạn nhỏ nghỉ hè được về quê chơi.

Chọn a. 

 

Câu 2

Bạn nhỏ thích những cảnh vật nào ở quê? Đánh dấu tích vào các ô thích hợp:

Ý

ĐÚNG

SAI

a. Thích cánh đồng xanh tít tắp, rộng thênh thang.

 

 

b. Thích giếng làng, cây ổi chín vàng.

 

 

c. Thích trời cao lồng lộng, tre đu kẽo kẹt, nắng đầy sân.

 

 

d. Thích chó mèo quẩn chân người; vịt bầu thảnh thơi bơi; gà mẹ bới giun, lũ con chiêm chiếp theo sau

 

 

e. Thích kì nghỉ ngắn, thời gian trôi rất mau. 

 

 

 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài thơ để đánh dấu vào ô thích hợp. 

Lời giải chi tiết:

Ý

ĐÚNG

SAI

a. Thích cánh đồng xanh tít tắp, rộng thênh thang.

x

 

b. Thích giếng làng, cây ổi chín vàng.

x

 

c. Thích trời cao lồng lộng, tre đu kẽo kẹt, nắng đầy sân.

x

 

d. Thích chó mèo quẩn chân người; vịt bầu thảnh thơi bơi; gà mẹ bới giun, lũ con chiêm chiếp theo sau

x

 

e. Thích kì nghỉ ngắn, thời gian trôi rất mau. 

 

x

Câu 3

Bạn nhỏ được làm những gì khi về quê nghỉ hè? Đánh dấu tích vào các ô thích hợp: 

Ý

ĐÚNG

SAI

a. Được tắm giếng làng, bắc thang bẻ ổi chín trên cây. 

 

 

b. Được phơi nắng dưới rặng tre đầy nắng gió.

 

 

c. Được đi câu vào buổi trưa, buổi chiều.

 

 

d. Được tranh nhau thả diều với đám bạn  

 

 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài thơ để đánh dấu vào ô thích hợp. 

Lời giải chi tiết:

Ý

ĐÚNG

SAI

a. Được tắm giếng làng, bắc thang bẻ ổi chín trên cây.

x

 

b. Được phơi nắng dưới rặng tre đầy nắng gió.

 

x

c. Được đi câu vào buổi trưa, buổi chiều.

x

 

d. Được tranh nhau thả diều với đám bạn     

x

 

Câu 4

Em hiểu hai dòng cuối bài thơ như thế nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Ngày ở quê ngắn hơn ngày ở thành phố.

b. Nghỉ hè ở quê rất vui nên thấy thời gian trôi nhanh.

c. Kỳ nghỉ hè chỉ có một tháng nên rất ngắn. 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ hai câu thơ cuối và chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết:

Hai dòng thơ cuối có nghĩa là: nghỉ hè ở quê rất vui nên thấy thời gian trôi nhanh.

Chọn b. 

Phần II

Câu 1:

Xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp:

(quê, tít tắp, tắm, giếng, bẻ, ổi, xanh, thênh thang, tre, bơi, câu cá, ngắn)

a. Từ ngữ chỉ sự vật

b. Từ ngữ chỉ đặc điểm

c. Từ ngữ chỉ hoạt động 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các từ ngữ và sắp xếp vào nhóm thích hợp. 

Lời giải chi tiết:

a. Từ ngữ chỉ sự vật: quê, giếng, ổi, tre

b. Từ ngữ chỉ đặc điểm: tít tắp, xanh, thênh thang, ngắn

c. Từ ngữ chỉ hoạt động: tắm, bẻ, bơi, câu cá 

Câu 2

Viết 1 – 2 câu thể hiện sự ngạc nhiên hoặc thích thú trong những tình huống sau:

a. Ông cho em cùng đi thả diều.

b. Ông cho em cùng đi câu cá. 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các tình huống để nói câu thể hiện sự ngạc nhiên. 

Lời giải chi tiết:

a. Ông cho em cùng đi thả diều.

Ôi, thả diều ấy ạ? Cháu thích lắm ạ.

b. Ông cho em cùng đi câu cá.

Thật ạ? Cháu rất thích đi câu cá cùng ông ạ!

HOCGIAI.comLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ