Bài đọc 1: Bé Xem Tranh


Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

Câu 1:

Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

Bức tranh mà bạn nhỏ xem vẽ những gì?

a. đồng lúa, đuôi gà, mẹ gặt lúa, thuyền cập bến, cò bay.

b. đồng lúa, thuyền cập bến, tiếng hò, mùa hè, cò bay, trời xanh.

c. đồng lúa, đò cập bến, trăng, thuyền kéo lưới, cò bay trên trời cao. 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc và chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết:

Bức tranh mà bạn nhỏ xem vẽ: đồng lúa, đò cập bến, trăng, thuyền kéo lưới, cò bay.

Chọn c. 

Câu 2

Vì sao bạn nhỏ nghĩ đó là bức tranh vẽ làng quê của mình?

a. Vì bức tranh vẽ cảnh vật quen thuộc của quê hương bạn.

b. Vì bức tranh đó vẽ cảnh vật giống tranh của bạn.

c. Vì đó là bức tranh mẹ mua. 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết:

Bạn nhỏ nghĩ đó là bức tranh vẽ làng quê của mình vì bức tranh vẽ cảnh vậy quen thuộc của quê hương bạn.

Chọn a. 

Phần II

Câu 1:

Tìm trong bài thơ và viết lại một câu thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú của bản nhỏ khi xem tranh: 

Phương pháp giải:

Em đọc lại bài thơ và tìm câu thể hiện sự ngạc nhiên. 

Lời giải chi tiết:

Câu thơ thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú của bạn nhỏ khi xem tranh là: Ồ, đây giống quá 

Câu 2

Đặt một câu thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú của em trước một bức tranh hoặc một cảnh đẹp:

M: Ồ, bức tranh đẹp quá! 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Ồ, bức tranh này thật đẹp! 

HOCGIAI.comLink Hoc va de thi 2021