Anh Đại muốn bán xe ô tô, anh không bàn với vợ vì cho rằng xe do anh mua, còn vợ thì ở nhà nội trợ không biết gì về xe


 • Câu hỏi:

  Anh Đại muốn bán xe ô tô, anh không bàn với vợ vì cho rằng xe anh mua, còn vợ thì ở nhà nội trợ không biết gì về xe và giá cả, theo em anh Đại đã vi phạm nội dung nào?

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Anh Đại muốn bán xe ô tô, anh không bàn với vợ vì cho rằng xe anh mua, còn vợ thì ở nhà nội trợ không biết gì về xe và giá cả, theo em anh Đại đã vi phạm nội dung bình đẳng trong quan hệ tài sản.

  Đáp án D • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ