Yếu tố nào đã tạo điều kiện thuận lợi để các nước phương Tây quay trở lại xâm lược Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai

Câu hỏi: Yếu tố nào đã tạo điều kiện thuận lợi để các nước phương Tây quay trở lại xâm lược Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai A. Các dân tộc thuộc địa bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh. B. Những quyết định của hội nghị Ianta. C. Các […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ