Tìm tất cả số phức $z$, biết rằng $z^2=|z|^2+overline{z}$.

Tìm tất cả số phức $z$, biết rằng $z^2=|z|^2+overline{z}$. Bài giải: Đặt $z=a+biRightarrow overline{z}=a-bi$ và $|z|^2=a^2+b^2$Từ đó ta có: $z^2=|z|^2+overline{z}Leftrightarrow (a+bi)^2=a^2+b^2+a-bi$                                                 $Leftrightarrow a^2-b^2+2abi=a^2+b^2+a-bi$                                                 $Leftrightarrow begin{cases}a^2-b^2=a^2+b^2+a \2ab=-b end{cases}Leftrightarrow begin{cases}a=-2b^2  (1) \b(2a+1)=0   (2) end{cases}$Từ $(2)$ suy ra $left[ begin{array}{l}b = 0\a=-frac{1}{2}end{array} right.$Nếu $b=0$, thay vào $(1)$ ta có $Rightarrow a=0$.Nếu $a=-frac{1}{2}$, thay vào $(1)$ ta có […]

1, Cho số phức $alpha$. Chứng minh rằng với mọi số phức z, ta có:                 $zoverline{z} +overline{alpha}z+alpha overline{z} =|z+alpha|^2-alpha overline{alpha}  $ 2, Từ câu 1. hãy xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số z thỏa mãn $zoverline{z} +overline{alpha}z+alpha overline{z} +k=0$, trong đó $alpha$ là số phức cho trước, k là số thực cho  trước

1, Cho số phức $alpha$. Chứng minh rằng với mọi số phức z, ta có:                 $zoverline{z} +overline{alpha}z+alpha overline{z} =|z+alpha|^2-alpha overline{alpha}  $ 2, Từ câu 1. hãy xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số z thỏa mãn $zoverline{z} +overline{alpha}z+alpha overline{z} +k=0$, trong đó $alpha$ là số phức cho trước, […]

Casio – Tính nhanh toán 12 – SỐ PHỨC

Casio – Tính nhanh toán 12 – SỐ PHỨC 29 – CÁC PHÉP TOÁN SỐ PHỨC https://drive.google.com/file/d/0B37WMEFPfquOMW9tczNwRHFjR28/view?usp=sharing 30- BIỂU DIỄN HÌNH HỌC SỐ PHỨC https://drive.google.com/file/d/0B37WMEFPfquOaGowYWZmQXlzVWM/view?usp=sharing 31 – QUỸ TÍCH ĐIỂM BIỂU DIỄN SỐ PHỨC https://drive.google.com/file/d/0B37WMEFPfquOV09nT0FTbzNYR2s/view?usp=sharing 32 – CỰC TRỊ SỐ PHỨC https://drive.google.com/file/d/0B37WMEFPfquObC1hUWdva19lZGM/view?usp=sharing 33- PHƯƠNG TRÌNH SỐ PHỨC https://drive.google.com/file/d/0B37WMEFPfquOdHE3SU8teGtuZUE/view?usp=sharing Hoc vn net

Một mẩu kim loại Ag dạng bột có lẫn Fe, Cu. Để loại bỏ tập chất mà không làm thay đổi khối lượng Ag ban đầu, có thể ngâm mẫu Ag trên vào lượng dư dung dịch nào sau đây?

Câu hỏi: Một mẩu kim loại Ag dạng bột có lẫn Fe, Cu. Để loại bỏ tạp chất mà không làm thay đổi khối lượng Ag ban đầu, có thể ngâm mẩu Ag trên vào lượng dư dung dịch nào sau đây ? A. HNO3  B. HCl    C. AgNO3     D. Fe(NO3)3   Lời […]

Quấn một sợi dây kẽm quanh một thanh thép (là hợp kim của sắt và cacbon) và để ngoài không khi. Hiện tượng quan sát được là?

Câu hỏi: Quấn một sợi dây kẽm quanh một thanh thép (là hợp kim của sắt và cacbon) và để ngoài không khi. Hiện tượng quan sát được là: A. sợi dây kẽm bị ăn mòn. B. kim loại sắt trong thanh thép bị ăn mòn, C. sợi dây kẽm và sắt trong thanh thép […]

Chuyển đến thanh công cụ