Ý nghĩa then chốt của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại gì?


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SỬ

A chọn vì ý nghĩa then chốt của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại là làm thay đổi cơ bản các nhân tố sản xuất. Trong đó: Các nhân tố sản xuất ở đây bao gồm: người lao động, công cụ sản xuất, trao đổi hàng hóa. Cách mạng khoa học kĩ thuật càng phát triển thì càng yêu cầu người lao động phải nâng cao trình độ để có thể sử dụng máy móc để sản xuất. Công cu sản xuất không phải chỉ có máy dệt bằng hơi nước nữa mà còn có nhiều loai máy móc chạy bằng điện, ánh sáng mặt trời,…

C loại vì nội dung của phương án này là ý nghĩa lớn nhất của cách mạng Khoa học – công nghệ.

B, D loại vì nội dung của hai phương án này là kết quả, tác động.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ