What can we assume is NOT true about Middle Earth?


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

Chúng ta có thể thừa nhận rằng điều nào KHÔNG ĐÚNG về Trung Địa?

A. Trung Địa được dựa trên nền truyện dân gian Châu Âu.

B. Trung Địa là một thế giới giả tưởng hư cấu.

C. Vua của giới thần tiên và ma quỷ tranh giành quyền lực.

D. Con người thống trị Trung Địa.

Dẫn chứng ở đoạn 3: 

+ Đáp án A-“The characters and the setting of Middle Earth were modeled after mythological stories from Greece and Northern Europe”- (Nhân vật và bối cảnh trong Trung Địa được mô phỏng theo những câu chuyện thần thoại từ Hy Lạp và Bắc Âu).

+ Đáp án B- “The novels, which are set in a time called Middle Earth, describe a detailed fantasy world” – (Những cuốn tiểu thuyết, được đặt trong thời kì được gọi là Trung Địa, mô tả một thế giới đầy những chi tiết giả tưởng.).

+ Đáp án C: “The main plot describes the struggle between good and evil kingdom as they try to acquire a magic ring that has the power to rule the world”- (Cốt truyện chính mô tả cuộc tranh đấu giữa vua của giới thần tiên và ma quỷ khi họ cố gắng tranh giành chiếc nhẫn ma thuật có quyền lực cai trị cả thế giới).

=> Loại D.

Ngoài ra, D không đúng do: “Established before humans populated the Earth, Middle Earth was inhabited by good and evil creatures such as hobbits, elves, monsters, wizards, and some humans”- (Được hình thành trước khi có con người sinh sống trên Trái Đất, Trung Địa có những sinh vật thẩn tiên và ác quỷ cư trú như người hobbit, yêu tinh, quái vật, pháp sư và 1 số con người).Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ