Trong không gian Oxyz, cho hai điểm (Aleft( { – 2; – 1;3} right)) và (Bleft( {0;3;1} right)). Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB là:


 • Câu hỏi:

  Trong không gian Oxyz, cho hai điểm (Aleft( { – 2; – 1;3} right)) và (Bleft( {0;3;1} right)). Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB là:

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

  Đáp án đúng: C

  Cho hai điểm (Aleft( { – 2; – 1;3} right)) và (Bleft( {0;3;1} right)). Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB là: (left( { – 1;1;2} right)). • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ