Trong không gian Oxyz, cho điểm (Ileft( {7;4;6} ight)) và mặt phẳng (left( P ight):x + 2y – 2{ m{z}} + 3 = 0) tìm tọa độ tiếp điểm của (d) và (S) ?


 • Câu hỏi:

  Trong không gian Oxyz, cho điểm (Ileft( {7;4;6} right)) và mặt phẳng (left( P right):x + 2y – 2{rm{z}} + 3 = 0). (left( S right):{left( {x – 7} right)^2} + {left( {y – 4} right)^2} + {left( {z – 6} right)^2} = 4), d là đường thẳng đi qua I và vuông góc (P). Tìm tọa độ tiếp điểm của (d) và (S) ?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: A • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ